แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / การดึงรูป Thumb ของ Clip video ใน Youtube เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 07:22:02 PM
หลายๆเว็บที่ได้มีการนำคลิปวิดีโอ youtube มาใส่ในเว็บนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือรูปขนาดเล็กที่แสดงภาพสื่อเนื้อหาใน clip video หรือที่เรียกว่า thumb การทำจะนำภาพ thumb จาก clip video youtube นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีนะครับเท่าที่ผมรู้ในตอนนี้คือ 1 เอามาจาก url ของรูปภาพประจำ clip วิธีที่ 2 คือใช้ api ดึงข้อมูลของภาพ thumb มาให้แต่ทั้ง 2 วิธีนั้นมันก็ต้องอาศัยค่าที่เรียกว่า video_id นั้นเอง แล้วเราจะเอา video id จากที่ไหนกันละง่ายที่สุดก็คือ url ของคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนั้นแหละครับ เช่น http://www.youtube.com/watch?v=QJO3ROT-A4E เราก็จะได้ video id คือ QJO3ROT-A4E ซึ่งเราสามารถเอา video id จาก หลัง v= นั้นเอง แต่ถ้า url ยาวกว่านี้เช่น http://www.youtube.com/watch?v=QJO3ROT-A4E&feature=player_embedded ให้เราเอาหลังจาก v= จนถึงเครื่องหมาย & นะครับ จากตัวอย่าง url อันที่ 2 ก็จะได้ video id คือ QJO3ROT-A4E นั้นเอง หลังจากที่เรารูป video id แล้วเราก็จะมาดูรูป thumb กัน

การเอารูป thumb ของ video youtube นั้นจะให้ไปเอารูปจาก url นี้ครับ http://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/#.jpg? ซึ่ง VIDEO_ID คือ video id ที่เราหาเมื่อกี้นั้นเอง ส่วนเครื่องหมาย # นี้ก็จะเป็นเลข 0 ถึง 3 โดยรูปหมายเลข 0 นั้นจะมีขนาด 480?360 ส่วนหมายเลข 1-3 จะเป็นขนาด 120 x 90 นะครับ

ตัวอย่าง   http://img.youtube.com/vi/QJO3ROT-A4E/1.jpg
2  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / บทสรุปการบรรยายของ สตีฟ จ๊อบส์ ในพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัย Standford เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 04:23:48 PM


I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I’ve ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That’s it. No big deal. Just three stories.
The first story is about connecting the dots.
I dropped out of Reed College after the first six months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?
It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: “We have an unexpected baby boy; do you want him?” They said: “Of course.” My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.
And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn’t see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.
It wasn’t all romantic. I didn’t have a dorm room, so I slept on the floor in friends’ rooms, I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk the seven miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example:
Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn’t have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can’t capture, and I found it fascinating.
None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later.
Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something–your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.
My second story is about love and loss.
I was lucky–I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest creation–the Macintosh–a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30, I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.
I really didn’t know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down–that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me–I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over.
I didn’t see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.
During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, “Toy Story,” and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple’s current renaissance. And Laurene and I have a wonderful family together.
I’m pretty sure none of this would have happened if I hadn’t been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.
My third story is about death.
When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything–all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure–these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.
About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn’t even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor’s code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you’d have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up, so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.
I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying, because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I’m fine now.
This was the closest I’ve been to facing death, and I hope its the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of Life. It is life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma–which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
When I was young, there was an amazing publication called “The Whole Earth Catalog,” which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960′s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: It was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.
Stewart and his team put out several issues of “The Whole Earth Catalog,” and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: “Stay Hungry. Stay Foolish.” It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
Stay Hungry. Stay Foolish.
Thank you all very much.


บทสรุปการบรรยายของ สตีฟ จ๊อบส์ ในพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัย Standford

---------------------------------------------
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญมากล่าวบรรยายใน พิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งที่ความเป็นจริงผมนั้นไม่เคยได้รับปริญญาเลย และวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมเข้าใกล้พิธีรับปริญญามากที่สุดในชีวิต

ในวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวในชีวิตของผมเพียงแค่ 3 เรื่องครับ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอก มันก็แค่เรื่อง 3 เรื่องเท่านั้นเอง

เรื่องแรกเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อของจุด

ผมดรอปเรียนจากมหาวิทยาลัยรีด (Reed College) 6 เดือนแล้วกลับไปเรียนต่ออีก 18 เดือนก่อนที่ผมจะลาออกอย่างจริงจัง ทำไมผมต้องทำเช่นนั้น เนื่องจากว่าผมไปเข้ามหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายแพงมากๆ เงินเก็บทั้งหมดของพ่อแม่ผมต้องหมดไปกับค่าเรียนพิเศษของผม และผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยากจะทำอะไรต่อไปกับชีวิต การเรียนมหาวิทยาลัยมันจะทำให้ผมค้นพบได้อย่างไรว่าผมต้องการอะไร ดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออก นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเลยทีเดียวที่ต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย แต่ตอนนี้ผมคิดว่า นั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต
ของผมเลยทีเดียว จากการที่ผมลาออกนี้ จึงทำให้ผมสามารถไปเรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนได้ แต่ก็ใช่ว่าชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะผมไม่มีที่พัก ผมต้องไปขอนอนพื้นห้องของเพื่อนๆ เก็บกระป๋องไปขายเพื่อหาเงิน และทุกๆคืนวันอาทิตย์ผมต้องเดินทาง 7 ไมล์ไปยังโบสถ์เพื่อให้ได้กินอาหารดีๆสักมื้อ แต่ประสบการณ์เหล่านี้กับให้ผมได้อะไรมากมายอย่างหาที่เปรียบมิได้ และผมได้ไปลงเรียนวิชา ประดิษฐ์ตัวอักษร กับมหาวิทยาลัยรีด (Reed College) ถือว่าที่นี่สอนวิชานี้ดีที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้ ผมเรียนรู้การออกแบบตัวอักษร การเว้นระยะห่าง รวมถึงศิลปะในการประดิษฐ์ตัวอักษรหลายๆอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ผมหลงใหลเป็นอย่างมาก ทั้งหมดที่ผมทำไปนั้นไม่เคยหวังที่จะนำมาใช้ประโยชน์ใดๆกับชีวิตของผมเลย แต่หลังจากนั้นอีก 10 ปี ผมได้ออกแบบ คอมพิวเตอร์แมคอินทอชเครื่องแรก (Macintosh) ทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้มา มันกลับเข้ามารวมกันในหัวผมอีกครั้ง และผมก็ได้ออกแบบให้มันอยู่ในเครื่อง MAC อีกด้วย มันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีอักษรสวยๆให้ใช้ ถ้าผมไม่ลงเรียนวิชาประดิษฐ์ตัวอักษร ทุกคนก็คงจะไม่มีตัวอักษรสวยๆมาใช้กันเหมือนในทุกวันนี้ ถ้าผมไม่ดรอปเรียน ผมก็คงไม่ได้ไปลงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่มีอักษรสวยๆให้ใช้กันแน่นอน มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อจุดต่างๆโดยมองไปข้างหน้า (หมายถึง อนาคต) แต่คุณสามารถเชื่อมต่อจุดเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและชัดเจน หากคุณได้มองย้อนกลับไปข้างหลัง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร คุณจะต้องมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า จุดในปัจจุบันนี้ของคุณมันจะต้องไปเชื่อมต่อกับจุดในอนาคตของคุณอย่างแน่นอน สติปัญญา, โชคชะตา, ชีวิต , กรรม หรือจะอะไรก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผมต้องสิ้นหวัง และมันทำให้ชีวิตของผมนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

เรื่องที่สองของผม เกี่ยวกับ ความรักและการสูญเสีย

ผมถือว่าโชคดีที่ได้พบกับสิ่งที่ผมรักในช่วงต้นชีวิต โดยผมกับเพื่อนชื่อ วอซ (Woz) ได้ตั้งบริษัท แอปเปิ้ล (Apple) ในโรงรถของบ้านผม ใครจะรู้ว่าหลังจากนั้นอีก 10 ปีบริษัทของผมมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน และเป็นบริษัทพันล้าน ตอนที่ผมอายุ 30 ปี เราได้ประดิษฐ์ผลงานที่ดีที่สุดของเราคือ คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) และช่วงนั้นผมก็ถูกไล่ออก บางคนสงสัยว่าบริษัทของผมเอง ทำไมผมถึงต้องออก เนื่องจากเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นผมก็ต้องจ้างผู้คนมาช่วยผมบริหารงานมากขึ้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแตกแยกกัน โดยที่คณะกรรมการเห็นไปทางเดียวกัน ดังนั้นผมก็จึงต้องออก หลังจากผมออกแล้ว ผมก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรต่อ ผมทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง ผมต้องไปขอโทษทุกๆคนที่ทำให้เรื่องราวมันจบลงไม่ค่อยสวย ผมถึงกับคิดจะหันหลังให้กับธุรกิจประเภทนี้ไปเลย แล้วผมก็รู้สึกได้ว่า ผมยังรักงานในบริษัท Apple อยู่ ถึงผมจะโดนปฏิเสธแต่ผมก็รักมัน ผมจึงตัดสินใจว่าผมจะเริ่มกับมันใหม่อีกครั้ง และแล้วอีก 5 ปีหลังจากนั้น ผมได้ตั้งบริษัท NeXT และบริษัท Pixar ขึ้นมา และช่วงนั้นผมก็ได้พบกับภรรยาที่แสนสวยของผม สำหรับบริษัท Pixar นี้ได้สร้างผลงานภาพยนตร์ Animation เรื่องแรกของโลก นั่นคือ Toy Story และปัจจุบัน Pixar กลายเป็น Studio เกี่ยวกับ Animation ที่ประสบความสำเร็จที่สุดอีกแห่งของโลก หลังจากนั้น Apple ก็มาซื้อ NeXT แล้วผมก็ได้กลับเข้าสู่ Apple อีกครั้ง สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าผมไม่โดนไล่ออกจาก Apple มันเปรียบเสมือน ยาที่มีรสขม ถึงแม้รสชาติมันจะขมมากเพียงใด แต่คนไข้ก็ยังต้องการมัน ผมรู้แค่ว่า สิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตผมยังเดินหน้าต่อไปได้ คือการทำในสิ่งที่ผมรัก งานเป็นสิ่งที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในชีวิตคุณ ดังนั้นวิธีที่จะทำให้คุณพอใจได้อย่างแท้จริงคือ จะต้องเชื่อว่างานที่คุณทำนั้นวิเศษ และการที่จะได้ทำงานที่วิเศษนั้น คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำ หากคุณยังหาสิ่งที่คุณรักไปพบ จงหาต่อไปอย่าท้อถอย แล้วคุณจะรู้เองเมื่อคุณได้พบมัน แล้วจะเกิดความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม มันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจงตามหามันต่อไป อย่าได้ท้อถอย

เรื่องที่สาม เกี่ยวกับ ความตาย

เมื่อผมอายุ 17 ปีผมได้อ่านประโยคที่ว่า “ถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวัน ให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต แล้วจงมั่นใจได้เลยว่า สักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นจริงอย่างที่คุณคิด” ตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา 33 ปี ผมก็จะถามตัวเองที่หน้ากระจกทุกเช้าว่า “ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ผมต้องการจะทำในสิ่งที่จะไปทำวันนี้หรือเปล่า” หากผมตอบว่า “ไม่” ผมก็รู้ได้เลยว่า คงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซะแล้ว การที่คิดว่า “ไม่ว่าจะยังไง คุณต้องตาย” เป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก เพื่อใช้หลีกเลี่ยงการติดกับความคิดบางอย่าง คุณเกิดมาตัวเปล่า ไม่มีเหตุผลใดเลยที่คุณจะไม่ทำตามหัวใจของตัวเอง
เมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้วผมเพิ่งพบว่าผมเป็นมะเร็งหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาได้ นั่นคือให้คุณทำใจรับความตายได้เลย และไปสั่งเสียกับครอบครัวได้แล้ว ช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปใกล้ชิดกับความตายมากที่สุด แต่ว่า ไม่มีใครที่ไม่ต้องตาย ทุกคนจะต้องตาย ขอโทษที่เล่าเหมือนเป็นละคร แต่นี่มันคือเรื่องจริงที่ต้องรับให้ได้ ดังนั้นช่วงชีวิตที่คุณมีอยู่ ไม่ควรไปเสียเวลาเติมเต็มให้กับผู้อื่นมากนัก อย่าไปติดกับกฎเกณฑ์ที่ไม่มีข้อพิสูจน์ อย่าไปขึ้นกับผลความคิดของผู้อื่น อย่าให้ความคิดเหล่านั้นมากลบเสียงของคุณเอง ที่สำคัญที่สุด จงกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาติญาณของคุณ ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม เพราะมันรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง เรื่องอื่นๆถือว่าเป็นเหตุผลที่รองลงมา ตอนเด็กผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Whole Earth Catalog ในนั้นมีประโยคหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่า “Stay Hungry, Stay Foolish” (ถ้าให้แปลตรงๆก็ อยู่อย่างหิวกระหาย อยู่อย่างโง่เขลา แต่ความหมายที่แท้จริงคือ ให้เรามีความฝันและมีจินตนาการ) ดังนั้นวันนี้ที่พวกคุณเพิ่งจบการศึกษาแล้วจะต้องออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมจะภาวนาสิ่งนี้ให้คุณ

“Stay Hungry, Stay Foolish”
3  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / IE9 มีลูกเล่นอะไรใหม่บ้าง เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 02:49:34 PM
Microsoft เตรียมจัดงานใหญ่เปิดตัวเวอร์ชัน"ทดสอบ"ของ IE9 ให้กับผู้ใช้ทั่วโลกในวันที่ 15 ก.ย. ในซานฟรานซิสโก โดยมีการอุปมาอุปไมยว่า IE9 จะเป็นตัวแทนของบราวเซอร์ยุคใหม่ที่เปลี่ยนเว็บจากโลกของ"ภาพนิ่ง"ไปสู่โลกแห่ง"ภาพยนต์"ที่มีการเคลื่อนไหวไหลลื่นตื่นเต้นไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า บราวเซอร์มีลักษณะของช่องทางการรับข้อมูลแบบเรื่อยๆ ไม่รีบร้อนดูคล้ายกรอบภาพ หรือไม่ก็จอทีวี ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนอกจากคอนเท็นต์ใหม่ๆ "เมื่อคุณคิดถึงเว็บเมื่อ 10 - 15 ปีที่แล้ว มันมีแค่ 2 มิติที่เต็มไปด้วยข้อความกับรูปภาพ" David Ragones ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์จาก Nvidia กล่าว "มันไม่สามารถโต้ตอบได้เหมือนกับเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือมีอะไรน่าดึงดูดใหคุณต้องอยู่กับมันมากนัก"


แม้บราวเซอร์ IE9 ของไมโครซอฟท์ที่จะเปิดตัววันพุธนี้จะเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบ แต่ทางบริษัทก็เชื่อว่า มันจะถูกผู้คนบนเว็บโหลดไปทดลองใช้อย่างท่วมท้น ซึ่งตอนนี้ไมโครซอฟท์กำลังเตรียมการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ โดยปฏิเสธที่จะให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้ ส่วนทางด้าน Google ที่มี Chrome เป็นพระเอกก็ดูเหมือนจะไม่หวั่นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แต่ก็ตื่นเต้นต่อการที่จะเห็นเว็บบราวเซอร์มีการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งต้องยอมรับว่า ส่วนแบ่งตลาดของ IE ที่หายไป สาเหตุหนึ่งมาจากความนิยมในบราวเซอร์ Chrome ด้วย ในขณะที่ตัวเลขสถิติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 60% ของผู้ใช้เว็บเลือก IE ตามด้วย Firefox 23% โดยมี Chrome เป็นอันดับ 3 ที่ 8%

IE9 มีการทำงานที่เร็วขึ้น ประเด็นแรกก็คือ IE9 มีการทำงานที่เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุที่ผู้ใช้เปลี่ยนใจจาก IE ไปใช้ Google Chrome และ Opera ด้วยเหตุผลง่ายๆ ก็คือ IE7 และ IE8 ทำงานค่อนข้างช้า ทั้งการโหลดและเรนเดอร์หน้าเว็บ ซึ่งใน IE9 ไม่เพียงแต่จะปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วในการรัน JavaScript ให้ไล่กวดคู่แข่งได้อย่างกระชั้นชิดเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณสมบัติเร่งความเร็วกราฟิกที่การทำงานในระดับฮาร์ดแวร์โดยตรง (Firefox 4 Beta และ Firefox 5 สนับสนุนคุณสมบัตินี้ด้วยเช่นกัน) อีกด้วย นั่นหมายความว่า ทั้งเบื้องหน้าและเบื่องหลังของการทำงานของ IE9 จะเร็วขึ้น จนผู้ใช้รู้สึกได้


ไม่สนับสนุนการทำงานบน Windows XP  สำหรับผู้ใช้ที่รัน Windows XP (โอเอสเก่าแก่ที่มีอายุ 10 ปีแล้ว) ต้องเสียใจด้วยที่ระบบของคุณไม่เหมาะกับ IE9 เนื่องจากมันได้รับการพัฒนาให้ใช้ข้อได้เปรียบของการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 และใช้ความสามารถของ DirectX รุ่นใหม่สำหรับการเร่งกราฟิกระดับฮาร์ดแวร์ (Graphic Hardware Acelleration) ที่มีอยู่ใน Windows Vista รวมถึงคุณสมบัติของ Aero Destop ซึ่งคุณสมบัติการทำงานเหล่านี้ไม่มีใน Windows XP ที่มีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก

ช่องเสิร์ชแยกต่างหากได้จากคุณไปแล้ว ใน IE9 ได้เดินตามรอยบราวเซอร์ Chrome กล่าวคือ มันได้รวมเอาช่องเสิร์ช (Search) ที่แยกต่างหากเข้ากับช่องป้อนแอดเดรส (Address box) เป็นช่องเดียวกันเรียบร้อยแล้ว พูดง่ายๆ ก็คือ ช่องเดียวสามารถใช้ได้ทั้งป้อน Address ของเว็บไซต์ และคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหานั่นเอง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการ Search จาก Bing ไปเป็น Google ได้ที่ Internet Options แท็บ General ในเซคชั่น Search คลิกปุ่ม Settings

IE9 จะเป็น IE เวอร์ชันเดียวเท่านั้นในพีซีของคุณ? ความหมายในที่นี้ก็คือ IE9 Beta จะไม่เหมือนกับ Platform Preview โดยเมื่อคุณติดตั้ง IE9 เข้าไปในเครื่อง มันจะไปทับ IE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถรัน IE7 หรือ IE8 ควบคู่ไปกับ IE9 บนพีซีเครื่องเดียวกันได้นั่นเอง 

ปักหมุด (pin) เว็บไซต์ลงบนทาสก์บาร์ (Taskbar) เหมือน"แอพพลิเคชัน" คุณสมบตินี้จะใช้ได้กับ Windows 7 เท่านั้น (ลากมาวางบนทาสก์บาร์ได้เลย) ส่วนผู้ใช้ Windows Vista จะสามารถเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปใน Start Menu เพื่อสั่งรันเหมือนแอพฯได้ โดยเมื่อ pin เว็บไซต์ลงไปบนทาสก์บาร์ ผู้ใช้จะสังเกตเห็นไอคอนของเว็บไซต์ปรากฎขึ้นมาทำให้สะดวกต่อการสังเกต และเรียกใช้งาน นอกจากนี้ในบางเว็บไซต์อย่างเช่น Facebook เมื่อคุณ pin บน taskbar แล้ว มันยังเชื่อมโยงการทำงานกับ Jumplist ด้วย นั่นหมายความว่า เมื่อคลิกขวาบนไอคอน คุณจะเห็นเมนูในการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์อย่างเช่น News, Messages, Friends และ Events

IE9 ดาวน์โหลดง่าย และปลอดภัยกว่าเดิมด้วย Download Manager ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยในการดาวน์โหลดเข้าไปอีกด้วย โดยเมื่อผู้ใช้ยอมรับที่จะดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ก็ตาม Download Manager ของ IE9 จะสแกน"มัลแวร์"ที่อาจจะแฝงตัวมากับไฟล์นั้นด้วยเทคโนโลยี "Reputation" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากเหล่าร้าย ผู้ใช้สามารถเปิด Download Manager ได้ด้วยการกด Ctrl+J (ชอร์ทคัตเดียวกันกับ Firefox และ Chrome)


Notifications เปลี่ยนไป ระบบแจ้งเตือนอัพเดตต่างๆ แทนที่จะใช้แถบสีเหลืองโชว์ด้านบนของเว็บเพจ ซึ่งใน IE9 การแจ้งเตือนอย่างเช่น การดาวน์โหลด หรือการจดจำพาสเวิร์ด ข้อความจะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอแทน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการศึกษาของไมโครซอฟท์ที่พบว่า โดยธรรมชาติของสายตาผู้ใช้มักจะมองลงที่ด้านล่างของหน้าเว็บ ซึ่งการย้ายไปเตือนที่ด้านล่างน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกว่า

ปุ่ม Link หายไป เพื่อลดความซับซ้อนของอินเตอร์เฟซ IE9 จะมีการลดแถบการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ด้านบนลงไปที่ดีฟอลต์ อย่างเช่น แถบ Favorites แต่คุณสามารถเรียกม้นคืนกลับมาได้ โดยคลิกขวาบนเมนูแล้วเลือก Favorites Bar นอกจากนี้ ไซด์บาร์ของ Favorites/Feeds/History จะถูกย้ายไปอยู่ด้านขวาแทนจากเดิมที่อยู่ด้านซ้าย แต่คณสามารถย้ายมันกลับมาที่ด้านซ้ายได้ด้วยปุ่มลูกศร

ดึง"แท็บ"ออกมาเปิดเป็นหน้าต่างใหม่ได้ อันนี้เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ใน IE9 ซึ่งมีอยู่ในคู่แข่งทุกรายไม่ว่าจะเป็น Firefox, Chrome, Safari และ Opera นอกจากนี้ tab ของ IE9 ยังใช้ข้อได้เปรียบของ Windows 7 อีกด้วย กล่าวคือ คุณสามารถลากแท็บออกมาด้านข้าง เพื่อให้แสดงหน้าต่างใหม่ครึ่งหนึ่งของหน้าจอได้ทันที


สนับสนุนเว็บไซต์ที่ใช้ HTML5 เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยโค้ด HTML5 จะสามารถใช้งานกับ IE9 ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว นั่นหมายความว่า ผู้ใช้จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการใช้เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยลูกเล่นต่างๆ อย่างเช่น การสนับสนุน SVG และ Canvas ตลอดจน Video และ Audio บนเว็บไซต์สักที

หน้าแสดงแท็บใหม่ (new-tab page) เปลี่ยนไป คุณสมบัตินี้จะคล้ายกับ Chrome ที่แสดงเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าไปดูบ่อยในลักษณะของหน้าจอขนาดเล็ก (thumbnail) โดยใน IE9 นอกจากจะแสดงเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ยังเพิ่มแถบสีที่ยาวสั้นต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ด้วยว่า คุณเข้าเว็บไซต์เหล่านี้บ่อยแค่ไหน และสามารถลบได้หากต้องการความเป็นส่วนตัว แถมยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัติ InPrivate ได้จากหน้านี้
4  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / Firefox 6 ตัวเต็มออกแล้ว !! พร้อมฟีเจอร์ใหม่+สตาร์ทไวกว่าเดิม เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 02:40:02 PM

  Mozilla ปล่อย Firefox 6 หลุดออกมาผ่านทางเซอร์เวอร์ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น Firefox ตัวเต็มเวอร์ชั่นล่าสุดในขณะนี้พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ อาทิเช่น Permissions Manager, การปรับปรุง Firefox Sync ใหม่ และยังสามารถทำงานได้ไวกว่าเดิมโดยเฉพาะตอนเปิดครั้งแรกด้วยครับ งานนี้แฟนคลับหมาไฟห้ามพลาด ดาวน์โหลดมาอัพเดทได้โดยพลัน หรือจะรออัพเดทผ่านทางระบบปกติได้ในวันที่ 16 สิงหานี้ครับ


  มีอะไรใหม่ใน Firefox 6

  • The address bar highlights the domain of the website
  • Introduces Permissions Manager
  • It comes with a new Web Developer menu item
  • Usability of the Web Console has undergone a change
  • Firefox Sync improved
  • The look of the site identity block has been streamlined
  • Support for the latest WebSockets with a prefixed API has been added
  • Includes support for EventSource / server-sent events
  • Support for window.matchMedia added
  • Firefox 6 will start faster when using Panorama  ดาวน์โหลด Firefox 6

  Windows : http://ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/6.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%206.0.exe
  Mac : http://ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/6.0/mac/en-US/Firefox%206.0.dmg
  Linux : http://ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/6.0/linux-x86_64/en-US/firefox-6.0.tar.bz2
  [/list]
  5  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / คุณจะหน้าตาอย่างไร ในอีก 20 ปี ข้างหน้า เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 03:37:23 PM


  http://www.in20years.com/

  ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีหน้าตาเป็นยังไงในอีก 20  ปีข้างหน้าเป็นยังไง ก็แค่อัพโหลด รูป ตรงที่เขียนว่า “Upload Your Photo”นำมาให้เล่นกันสนุก สนุกค่ะ
  6  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / 100 คำสั่งบนคีย์บอร์ด เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 03:14:58 PM
  CTRL+C –คัดลอก
  CTRL+X –ตัด/ย้าย
  CTRL+V –วาง (ใช้คู่กับคำสั่งคัดลอก/ตัด)
  CTRL+Z –ยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด
  DELETE –ลบโดยไปพักที่ถังขยะ
  SHIFT+DELETE –ลบโดยไม่ต้องพักที่ถังขยะ
  CTRL กดค้างไว้+คลิกเลือกไฟล์ –เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
  CTRL+SHIFT กดค้างไว้ แล้วคลิกที่ไฟล์แรก และไฟล์สุดท้าย –จะเป็นการเลือกตั้งแต่
  ไฟล์แรกถึงไฟล์สุดท้ายทั้งหมด
  F2 –เปลี่ยนชื่อแฟ้ม


  CTRL+RIGHT ARROW –ไปยังคำต่อไป (ด้านขวามือ)
  CTRL+LEFT ARROW –ไปยังคำก่อนหน้า (ด้านซ้ายมือ)
  CTRL+DOWN ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ลงล่าง)
  CTRL+UP ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ขึ้นบน)
  CTRL+SHIFT –ทำ Highlight ทั้งบรรทัด
  SHIFT+ปุ่มลูกศร –ทำ Highlight เฉพาะส่วนที่เลือก
  CTRL+A –เลือกทั้งหมด
  F3 –ค้นหา

  ALT+ENTER –ดู properties
  ALT+F4 –ปิดโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน
  ALT+SPACEBAR –เปิด shortcut menu ของหน้าจอที่ใช้งานอยู่
  CTRL+F4 –ปิดโปรแกรมที่ใช้อยู่ทั้งหมด
  ALT+TAB –สลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมที่ 1 ไปโปรแกรมที่ 2 3 4
  ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

  F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
  F4 –แสดงรายการใน Address bar
  SHIFT+F10 –เหมือนการคลิกขวาที่เม้าส์
  CTRL+ESC –เหมือนการคลิกที่ปุ่ม Start
  ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)
  Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the
  corresponding command)
  F10 key (Activate the menu bar in the active program)
  RIGHT ARROW –เปิดเมนูถัดไปทางขวาหรือเปิดเมนูย่อยทางขวา
  LEFT ARROW –เปิดเมนูถัดไปทางซ้ายหรือเปิดเมนูย่อยทางซ้าย
  F5 key –รีเฟรชหน้าจอปัจจุบัน
  BACKSPACE –แสดงโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ
  ESC –ยกเลิก
  SHIFT เมื่อใส่แผ่น CD-ROM –หยุดยั้งการเปิดแผ่นแบบอัตโนมัติ
  Dialog Box Keyboard Shortcuts /เกี่ยวกับไดอะล็อก
  CTRL+TAB –ไปในแถบต่อไป
  CTRL+SHIFT+TAB –ไปในแถบก่อนหน้า
  TAB –เลื่อนไปยังส่วนต่อไป
  SHIFT+TAB –เลื่อนไปยังส่วนก่อนหน้า
  ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select
  the corresponding option)
  ENTER –ตกลง
  SPACEBAR –เลือก/ไม่เลือกใน check box
  Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
  F1 key –Help
  F4 key –แสดงรายการที่ active อยู่
  BACKSPACE –แสดงโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ
  Microsoft Natural Keyboard Shortcuts /ทั่วไป ๆ
  Windows Logo –แสดง/ซ่อน Start menu
  Windows Logo+BREAK –แสดง System Properties
  Windows Logo+D –แสดงหน้าจอ desktop
  Windows Logo+M –ย่อหน้าต่างงานทั้หมด
  Windows Logo+SHIFT+M –โชว์หน้าต่างงานที่เราย่อไว้ (ยกเลิกการย่อหน้าต่าง)
  Windows Logo+E –เปิด My computer
  Windows Logo+F,CTRL+Windows Logo+F –ค้นหา
  Windows Logo+F1 –Help
  Windows Logo+ L –ล็อค keyboard
  Windows Logo+R –Run
  Windows Logo+U –Utility Manager

  Accessibility Keyboard Shortcuts


  Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)

  Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)

  Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)

  SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)

  NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)

  Windows Logo +U (Open Utility Manager)  Windows Explorer Keyboard Shortcuts


  END (Display the bottom of the active window)

  HOME (Display the top of the active window)

  NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)

  NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)

  NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)

  LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)

  RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)  Shortcut Keys for Character Map


  After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:

  RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)

  LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)

  UP ARROW (Move up one row)

  DOWN ARROW (Move down one row)

  PAGE UP (Move up one screen at a time)

  PAGE DOWN (Move down one screen at a time)

  HOME (Move to the beginning of the line)

  END (Move to the end of the line)

  CTRL+HOME (Move to the first character)

  CTRL+END (Move to the last character)

  SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)  Microsoft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts


  CTRL+O (Open a saved console)

  CTRL+N (Open a new console)

  CTRL+S (Save the open console)

  CTRL+M (Add or remove a console item)

  CTRL+W (Open a new window)

  F5 key (Update the content of all console windows)

  ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)

  ALT+F4 (Close the console)

  ALT+A (Display the Action menu)

  ALT+V (Display the View menu)

  ALT+F (Display the File menu)

  ALT+O (Display the Favorites menu)  MMC Console Window Keyboard Shortcuts


  CTRL+P (Print the current page or active pane)

  ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)

  SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)

  F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)

  F5 key (Update the content of all console windows)

  CTRL+F10 (Maximize the active console window)

  CTRL+F5 (Restore the active console window)

  ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)

  F2 key (Rename the selected item)

  CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)  Remote Desktop Connection Navigation


  CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)

  ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)

  ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)

  ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)

  ALT+HOME (Display the Start menu)

  CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)

  ALT+DELETE (Display the Windows menu)

  CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)

  CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place a snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)  Microsoft Internet Explorer Navigation


  CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)

  CTRL+E (Open the Search bar)

  CTRL+F (Start the Find utility)

  CTRL+H (Open the History bar)

  CTRL+I (Open the Favorites bar)

  CTRL+L (Open the Open dialog box)

  CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)

  CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)

  CTRL+P (Open the Print dialog box)

  CTRL+R (Update the current Web page)

  CTRL+W (Close the current window) 
  7  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / Firefox 6 แก้บั๊ก เพิ่มทูลส์ และ"เร็วขึ้น"? เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 11:49:32 AM
  ไฟร์ฟอกซ์ 6 (Firefox 6) เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเงียบๆ หลังจากออก Firefox 5 ได้เพียงสองเดือนเท่านั้น ในขณะที่ Firefox 7 กำลังอยู่ในเวอร์ชันทดสอบ ดูเหมือน Moziilla กำลังเร่งเวอร์ชันให้ทันคู่แข่ง ประเด็นที่น่าสนใจคือ Firefox 6 จะสู้ Google Chrome และ Internet Explorer ได้หรือไม่? ซึ่งคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าหมายเลขเวอร์ชัน

  ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ ระบุว่า Firefox 6 ไม่ค่อยมีคุณสมบัติการทำงานใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้ให้เห็นมากนัก อย่างไรก็ตาม Firefox 6 จะมีการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขระบบการทำงานภายในมากกว่า 1,300 แห่งเลยทีเดียว จุดเล็กๆ น้อยๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้อาจไม่ทันสังเกตเห็นก็เช่น การแสดงผลโดเมนเนมในช่องป้อนแอดเดรสจะใช้สีฟอนต์ที่เข้มกว่าส่วนอื่น เพื่อให้สังเกตเห็นเว็บไซต์ที่เข้าไปติดต่อได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอันนี้จะเหมือนกับ IE9 และ Chrome


  ส่วนคุณสมบัติใหม่ที่เห็นได้ชัดก็คือ การเพิ่ม Scratchpad เท็กซ์เอดิเตอร์สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเขียน หรือแก้ไขโค้ด JavaScript ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มระบบจัดการการอนุญาต (permissions manager) ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง about:permissions ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการให้อนุญาตแบบระบุเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าจะให้เว็บไซต์ใดบ้างสามารถหย่อนคุ้กกี้ แชร์โลเคชั่น ป๊อปอัพวินโดวส์ และจัดเก็บพาสเวิร์ด และข้อมูล โดยรวมคุณสมบัติของ permissions manager จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ที่จำเป็น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย และไหลลื่นนั่นเอง


  คราวนี้มาดูประสิทธิภาพการทำงานกันบ้าง เว็บไซต์นิตยสาร Laptop กล่าวว่า ความเร็วของ Firefox 6 ที่มีการอ้างว่า เร็วกว่า Firefox 5 ผลการทดสอบด้วย Peacekeeper ปรากฎว่า คะแนนความสามารถในการใช้จาวา Firefox 5 จะอยู่ที่ 4,733 แต่ Firefox 6 ทำได้แค่ 4.572 นั่นหมายความว่า Firefox 6 จะมีความเร็วในส่วนการทำงานทีเกี่ยวข้องกับ Java ช้าลงเล็กน้อย ประเด็นคือ แพ้ IE9 ที่ทำคะแนนได้ 4,830 และถูก Chrome ทิ้งห่างไปเลยด้วยคะแนน 8,400 สรุปก็คือ Firefox 6 ไม่ได้เร็วเท่าที่นักพัฒนาคาดหวังไว้ แต่มันอาจจะถูกแก้ไขครั้งใหญ่ในอีก 6 สัปดาห์ (Firefox 7) ข้างหน้าก็ได้

  http://www.arip.co.th/news.php?id=414188
  8  บทความสาระความรู้ / บทความโปรแกรม และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ / รั่ว!!! ดีไซน์ iPhone 5 จากโรงงานในจีน เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 11:45:08 AM


  ปุ่ม Home ว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ ระหว่างวงกลมที่มีรัศมีเท่ากันหมด หรือเป็นรูปไข่ขอบโค้งสมมาตรที่มีความสวยงามดังทีเห็นในรูป ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้จะสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่า ปุ่ม Home ที่กว้างขึ้นจะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วลากจากซ้ายไปขวา หรือกลับกัน เพื่อเลือกแอพฯตัวอื่นๆ ที่เปิดใช้งานแบบมัลติทาสก์ได้ กลับไปเรื่องของการดีไซน์ให้ความหนาของตัวเครื่องไม่เท่ากันโดยตลอด เนื่องจาก iOS 5 จะสนับสนุนการเลื่อนนิ้วจากบนลงล่างของหน้าจอด้วย การออกแบบในลักษณะที่ลาดเอียงด้านหลังจะทำให้การเลื่อนนิ้วจากบนลงล่างสะดวกยิ่งขึ้น

  นอกจากการเพิ่มขนาดของจอให้ใหญ่ขึ้นแล้ว ทีด้านหลังของ iPhone 5 อาจจะไม่ใช้กระจกปิดทับเหมือน iPhone 4 แล้ว แต่จะเป็นอะลูมิเนียมแทน สำหรับขนาดของ iPhone 5 จะเป็น 4.33 x 2.36 นิ้ว และหนาสุด 0.27 นิ้ว ในขณะที่ส่วนที่บางสุด 0.21 นิ้ว เปรียบเทียบกับ iPhone 4 ทีมีขนาด 4.5 x 2.31 นิ้ว หนา 0.37 นิ้ว จะเห็นได้ว่า iPhone 5 จะกว้างกว่า และสั้นกว่า iPhone 4 เล็กน้อย แต่ที่น่าทึ่งคือส่วนที่บางที่สุดที่เกือบจะแค่ครึ่งหนึ่งของความหนาของ iPhone 4 สำหรับกำหนดการคาดว่า เดือนกันยายน
  หน้า: [1]