Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก สิ่งแวดล้อมและคนใกล้ตัวจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกแยกกัน ให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน ค่อย ๆ พูดจากันจะผ่อนหนักเป็นเบาได้

การเงิน (Money): หากคุณคิดจะลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าดี มีทางไปได้ดี อีกทั้งมีเงินสะพัดตลอด

การงาน (Work) : การงานที่ท่านเคยวางแผนเอาไว้จะมีผลถึงท่านในช่วงนี้ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงาน อีกทั้งในช่วงนี้จะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของท่าน และจะมีความสุขในชีวิตอะไรที่ฝันไว้จะเป็นจริง

สุขภาพ (Heath): ร่างกายของท่านในช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดี และควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ ด้วย เพราะร่างกายของท่านอิดโรยมาตลอดก่อนหน้านี้