Horoscope

ความรัก (Love) : ระยะนี้ความรักสดชื่น คึกคักดี ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวมีความสุขดี

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องตัว มีรายรับไม่ขาดมือ แต่ว่าให้ระวังค่าใช้จ่ายเอาไว้บ้าง อาจจะต้องจ่ายเงินโดยไม่จำเป็น

การงาน (Work) : ท่านควรอยู่ใกล้ชิดหมอไว้สักหน่อย เพราะอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

สุขภาพ (Heath): ร่างกายระยะนี้แข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอย่างนี้ตลอดไป เพราะร่างกายที่แข็งแรงทำให้จิตใจสมบูรณ์