Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ให้ระมัดระวังบุคคลที่ 3 ที่จะนำปัญหามาให้ จะทำให้แตกแยกกันได้ และอาจจะมีพลัดพรากกันช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี ด้วยความที่ท่านระมัดระวังในการใช้จ่ายมาก่อนหน้านี้ แต่อย่าประมาทให้ใช้เงินอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ติดลบได้

การงาน (Work) : งานในช่วงนี้จะต้องเขาไปช่วยเหลือญาตพี่น้อง หรือไม่ก็เพื่อนฝูงหรือองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังมีพลังในการสร้างสรรค์ทำงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยความที่มีวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ควรจะหมั่นไปพบแพทย์ หรืออยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่าร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควร