Horoscope

ความรัก (Love) : พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้าใครคิดจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ให้รีบจัดการได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนเต็มที่

การเงิน (Money): สภาพการเงินในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดี อีกทั้งเครดิตก็ดีเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินด้วย ควรใช้ช่วงระยะเวลานี้ให้เป็น ประโยชน์กับตัวเอง แต่อย่าโลภมากเพราะลาภจะหาย

การงาน (Work) : การพบเพื่อนใหม่หรือได้รู้จักคนใหม่ ๆ จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ดีตลอด อย่างที่โบราณกล่าวไว้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐดูจะเหมาะกับ ท่านที่สุดในช่วงนี้