Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้สดชื่นสมหวัง ใครที่โสดก็ต้องระวังตัวให้ดีเพราะจะมีคนมาชอบพอแต่ว่าอายุมากกว่า สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็มีความสุขดี

การเงิน (Money): ช่วงนี้การเงินคล่องตัว แต่ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนทำธุรกิจ ควรอย่าประมาทอาจทำให้ขาดทุนได้

การงาน (Work) : หากคิดเริ่มทำกิจการใหม่ ๆ ในช่วงนี้ถือว่ากำลังดีเพราะจะส่งผลให้ญาตและเพื่อนฝูงพลอยได้รับ ผลนี้ด้วย แต่อาจจะส่งผลทำให้มีงานมากและหนักกว่าเดิม บางครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งในแวดวงการ งานด้วยกัน แต่ในที่สุดก็จะแก้ปัญหาได้

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เพราะอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษได้ ใส่ใจกับการเลือกกินสักนิด