Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องอื้อฉาว

การเงิน (Money): การเงินระยะนี้มีสภาพคล่องดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ หากบริหารการเงินเป็นจะมีเงินเก็บมาก

การงาน (Work) : ระยะนี้จะแจ่มใสและมีความสำเร็จในด้านความรัก การงาน ครอบครัว มีกำลังใจในการทำงาน

สุขภาพ (Heath): ค่อนข้างดี สมบูรณ์แข็งแรง และควรจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างนี้ตลอดเพื่อ ตัวของท่านเอง