Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความคึกคักดี ชีวิตมีความสุข สดชื่นอย่างที่ต้องการ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีเช่นกัน

การเงิน (Money): เรื่องเงินที่ท่านคาดหวังไว้ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตามที่หวัง แต่อาจจะมีโชคแบบฟลุ๊ก ๆ มาแทนส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากแฟนของคุณนั่นละคนที่มีธุรกิจกับเพื่อนหรือเป็นหุ้นส่วนกันอาจจะขาดสภาพคล่องบ้าง

การงาน (Work) : ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาของการทำงาน ซึ่งท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและขอให้ให้วิสัยทัศน์ และวิจารณญานแก้ปัญหาให้ดี

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังสุขภาพให้ดี จะมีโรคภูมิแพ้มาให้รำคาญใจ