Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัว และคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน

การเงิน (Money): กระแสการเงินถือว่าดีและค่อนข้างที่จะมั่นคง หากคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็พอได้ไม่ควรโลภแล้วจะดีเอง

การงาน (Work) : หากท่านคิดฝันอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ถือว่าจะดีอีกทั้งจะมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ด้วยความที่เป็นคนช่างคิดจะทำให้ท่านได้ผลงานใหม่ ๆ ที่ดีออกมาก

สุขภาพ (Heath): อย่าให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นในตอนนี้ มิฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลารักษาที่ยาวนาน