Horoscope

ความรัก (Love) : ระยะนี้ความรักสดชื่น คึกคักดี ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวมีความสุขดี

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่เงินไม่ถึงกับขาดมือ

การงาน (Work) : ท่านควรอยู่ใกล้ชิดหมอไว้สักหน่อย เพราะอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

สุขภาพ (Heath): ควรจะหมั่นไปพบแพทย์ไว้บ้างเพราะสุขภาพของท่านช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก ระวังโรคความโลหิตไว้ด้วย