Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมีปัญหาขัดแย้งกันนิดหน่อย ควรจะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ ส่วนผู้ที่มีครอบครัว ก็ควรจะทำความเข้าใจกันให้ดีชีวิตคู่จะได้ไม่มีปัญหา เพราะการไม่เข้าใจกันเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องมีรายจ่ายที่มากขึ้น

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะมีกำลังในการทำงานมากเป็นพิเศษ เรียกว่ามีกำลังใจ กำลังภายในในการทำงานมาก ๆ รวมไปถึงจะมีความสำเร็จทางการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานด้วย และบางครั้งอาจจะได้เดินทางไกล

สุขภาพ (Heath): สุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อาจจะมีเกี่ยวกับความดัน ทางที่ดีควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้