Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ต้องระวังแม่สื่อแม่ชักให้ดี เพราะจะนำเรื่องปวดเศียรเวียนเกล้ามาให้ ทางที่ดีรีบหนีไปห่าง ๆ จะดีกว่า ส่วนคนที่ แต่งงานแล้วก็จะมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้น

การเงิน (Money): การเงินจะผันผวนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายไว้จะดี มิฉะนั้นจะมีหนี้สินโดยไม่จำเป็น

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้ถือว่าดีมากถ้าเป็นเจ้าของกิจการทำมาค้าขายก็จะได้ผลดีมีกำไร ถ้าเป็นลูกจ้างก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนอีกทั้งยังส่งผลให้เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องได้รับผลพลอยได้นี้ด้วย

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการกินอาหาร เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษ