Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาว ควรเชื่อใจและสร้างศรัทธาต่อกันไว้จะดีกว่า ส่วนคนที่แต่งงานแล้วให้ระวังบุคคลที่ 3 ที่จะมาทำให้เกิดความเข้าใจกันผิด อาจจะรุนแรงถึงขั้นหย่าร้างเลยก็ได้ ระวังให้ดี

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องมากๆ จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน คนที่เล่นหุ้นก็จะได้ผลกำไรเป็นอย่างดี

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้งทั้งหมด ทำอะไรไม่ควรใจร้อน ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้ใช้ความสุขุมรอบคอบให้มากที่สุด

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังสุขภาพให้ดี จะมีโรคภูมิแพ้มาให้รำคาญใจ