Horoscope

ความรัก (Love) : ในช่วงนี้ควรจะให้เวลากับความรักสักหน่อย เพราะว่าถ้าห่างหายไปก็จะทำให้เกิดปัญหาโต้แย้ง

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะหยุดชงัก ใช้จ่ายไม่คล่องมือแต่ก็ไม่ถึงกับขาดมือ เพียงแต่ว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดนานสักหน่อย

การงาน (Work) : ถ้าคิดจะทำโครงการใหม่ ๆ ในช่วงนี้ขอให้เริ่มต้นได้เลยเพราะจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

สุขภาพ (Heath): ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอาหาร เพราะอาจจะเกิดโรคกับระบบทาง ดินอาหาร หรืออาหารเป็นพิษ