Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสดชื่น สมหวังดี ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดี คนที่ยังเป็นโสดจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม ขอให้วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วจะดีเอง

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี มีรายรับตลอดไม่ขาดมือเนื่องมาจากการทำงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

การงาน (Work) : ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ เช่น เรื่องการศึกษา เพื่อน และพี่น้อง หรือโครงการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปในทางที่ดี เช่นถ้ากำลังศึกษาอยู่ก็จะมีความสำเร็จทางการศึกษา มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต อาจจะต้องมีงานที่รับผิดชอบมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ควรจะให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเอาไว้ และหมั่นดูแลสุขภาพให้มาก ๆ