Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหากับบุคคลคนที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้วุ่นวายใจใครที่มีคู่ครองก็ระวังเรื่องอื้อฉาวมาให้ปวดสมองเช่นกัน

การเงิน (Money): กระแสการเงินจะขาดสภาพคล่องอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับขาดมือ เพราะว่ายังมีเงินในธนาคารสำรองอยู่แต่ไม่ควรนำมาใช้มาก

การงาน (Work) : จะเกิดความแปลกใหม่ขึ้นในที่ทำงานและในบ้านซึ่งก่อให้เกิดความแจ่มใส และมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ ๆ มีกำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ มีผลทำให้มีความสำเร็จในอาชีพการงาน

สุขภาพ (Heath): หากเป็นคนที่ชอบดื่ม ให้ลดน้อยลงสักหน่อย ไม่เช่นนั้นโรคตับจะถามหา อีกทั้งควรพักผ่อนให้มาก ๆ