Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ควรจะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่เอาไว้บ้าง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน คนที่ยังเป็นโสดจะพบคนที่ถูกใจ เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่อง และอาจจะมีโชคแบบฟลุ๊ค ๆ ทำให้มีรายได้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ ไม่ควรเครียดกับงาน ควรดูแลสุขภาพให้ดี เพราะถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นจะต้องใช้เวลารักษาที่ยาวนาน

สุขภาพ (Heath): อาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกะทันหัน จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดี จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก