Horoscope

ความรัก (Love) : พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้าใครคิดจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ให้รีบจัดการได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนเต็มที่

การเงิน (Money): การเงินจะดีเป็นพัก ๆ แต่โดยรวมแล้วก็มีสภาพคล่อง อาจจะได้ เครื่องประดับที่มีราคามาเป็นของขวัญ

การงาน (Work) : การพบเพื่อนใหม่หรือได้รู้จักคนใหม่ ๆ จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): หมั่นออกกำลังกายให้มาก ๆ ดื่มน้ำบ่อย ๆ ระดังความดันโลหิตสูงด้วยก็จะเป็นการดี