Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน อาจจะถึงกับต้องแยกทางกันส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีความสุขดีตามสมควร

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดีตลอด ไม่มีปัญหามาให้หนักใจ ควรบริหารการเงินให้ดี เพราะหากไม่ฟุ่มเฟือยคุณจะมีทรัยพ์สินจำนวนมาก

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในความรัก ญาตพี่น้องและหน้าที่การงาน อีกทั้งท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้งานที่ทำเป็นไปตามที่ต้องการ

สุขภาพ (Heath): ท่านควรจะอยู่ใกล้ ๆ หมดเอาไว้ให้มาก ๆ เพราะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน