Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักสดชื่นดี อาจมีเรื่องกันบ้าง แต่ก็ก็เข้าใจกันได้ ควรจะปรับความเข้าใจกันบ่อยๆ

การเงิน (Money): การเงินจะขาดสภาพคล่องไปสักนิดในช่วงนี้ แต่มีเครดิตดี ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง

การงาน (Work) : ควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ อย่าตัดสินอะไรด้วยความวู่วาม ให้ใจเย็น ๆ เอาไว้ก่อนแล้วจะผ่านวิกฤตไปได้ ถ้าหากว่าเครียดกับปัญหาที่เกิดกับเพื่อนร่วมงานหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา

สุขภาพ (Heath): การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ช่วงนี้ถือได้ว่าท่านโชคดีมากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลย