Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของคุณระยะนี้ควรจะสร้างความศรัทธา ความเข้าใจ และเชื่อใจกันให้มาก ๆ มิฉะนั้นจะพบกับความแตกแยก และเลิกร้างกันไป

การเงิน (Money): ระยะนี้มีรายงายเพิ่มมาขึ้น จึงควรระมัดระวังและรอบคอบในการใช้จ่าย โอกาสที่เงินจะขาดมือมีมาก

การงาน (Work) : งานในช่วงนี้ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอยู่สักหน่อย ต้องเข้าใจในปัญหาของงาน จึงจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ

สุขภาพ (Heath): สุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดี ควรจะออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาจะช่วยได้มาก