Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวต้องพยายามพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่เอาไว้บ้างแล้วจะประสบความสำเร็จ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องระวังหน่อย

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องมากๆ จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน คนที่เล่นหุ้นก็จะได้ผลกำไรเป็นอย่างดี

การงาน (Work) : ช่วงนี้การงานแจ่มใส มีพลังใจในการทำงานที่ดี ส่งผลให้งานที่ทำเป็นไปอย่างดีมีความสะดวกราบรื่น ควรจะทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะส่งผลให้ดีกับตัวเองมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังสักหน่อยไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ เข้าไว้