Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของท่านแจ่มใสดี ชีวิตราบรื่นมีความสุขตามสมควร

การเงิน (Money): ระยะนี้มีรายงายเพิ่มมาขึ้น จึงควรระมัดระวังและรอบคอบในการใช้จ่าย โอกาสที่เงินจะขาดมือมีมาก

การงาน (Work) : ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หรือไม่ก็กับผู้ใต้บังคับบัญชาและประสบความสำเร็จดี

สุขภาพ (Heath): ควรระวังโรคภูมิแพ้ หมั่นดูแลตัวเองสักหน่อย