Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักวัยหนุ่มสาวจะประสบความสำเร็จและสมหวัง เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ หากคิดจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมีผู้ให้การสนับสนุน

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง โอกาสเงินหมดกระเป๋าค่อนข้างเป็นไปได้มาก อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสิน กระแสการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา หรือศาสนา อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าปกติ แต่ก็จะมีความสำเร็จในการบริหาร

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะมีอาการของโรคหัวใจกำเริบ พยายามอยู่ในสายตาของหมอไว้เพื่อความปลอดภัย