Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในระยะนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เชื่อใจกัน ไม่ไว้ใจกัน ขาดศรัทธาต่อกันก็เลยจะมีเรื่องระหองระแหง มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

การเงิน (Money): ระยะนี้เงินมีสภาพคล่องตัวมีเงินหมุนค่อนข้างมาก จึงเหมาะในด้านการลงทุน เพิ่มทุน หรือเพิ่มโครงการต่าง ๆ

การงาน (Work) : ระยะนี้ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้การเงินของคู่สมรส หรือหุ้นส่วนประสบผลสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): สุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดี ควรจะออกกำลังกาย