Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัว และคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน

การเงิน (Money): การเงินสะพัดดีก็เนื่องมาจากตัวของท่านเองเพราะว่าได้ทำงานมากในช่วงนี้ หรือบางทีอาจจะได้รับมรดก เลยส่งผลให้มีการเงินมีสภาพคล่องตลอดทั้งเดือน

การงาน (Work) : หากท่านคิดฝันอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ถือว่าจะดีอีกทั้งจะมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ด้วยความที่เป็นคนช่างคิดจะทำให้ท่านได้ผลงานใหม่ ๆ ที่ดีออกมาก

สุขภาพ (Heath): ช่วงต้นเดือนควรจะหาเวลาพักผ่อนบ้าง เพราะการที่ทำงาน หรือ เรียนหนักมาตลอดทั้งเดือน จะทำให้ไม่สบายได้