Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว หวานสดชื่นดี มีความสุขสมหวัง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): จะโชคดีมากกว่าหนึ่งครั้ง จะได้เงินเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความมั่นคง และมีความภูมิใจในตัวเองที่มีความสามารถในการที่จะหาเงินเข้ามา

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ที่ทำไว้จะประสบความสำเร็จ และจะต้องเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ แต่ก็จะประสบความสำเร็จดี

สุขภาพ (Heath): สุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อาจจะมีเกี่ยวกับความดัน ทางที่ดีควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้