Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของคนโสดในช่วงนี้จะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจและอาจจะถึงขั้นหมั้นหมายกันได้เพราะคนใกล้ตัวให้ความสนับสนุนด้วยดี ความรักสุขสดชื่น

การเงิน (Money): กระแสการเงินถือว่าดีและค่อนข้างที่จะมั่นคง หากคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็พอได้ไม่ควรโลภแล้วจะดีเอง

การงาน (Work) : การเงินจะทำให้ท่านมีปัญหาในการทำงาน อาจจะขาดเงินทุนหรือขาดผู้สนับสนุนในด้าน การลงทุนอาจจะทำ

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการที่ทำงานหนักมากตลอด ต้องพยายามพักผ่อนให้มาก ๆและพยามยามอย่าเครียดกับอะไรมากนัก