Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ถือว่าโชคดีตลอดเพราะนอกจากจะพบคนที่ถูกใจใช่เลย ความคิดไปด้วยกันได้แล้ว ยังเป็นความรักที่แท้จริงอีกด้วย

การเงิน (Money): ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย การลงทุนการจัดซื้อต่าง ๆ ควรศึกษาให้ดีอย่าพยายามก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระแสการเงินโดยรวมถือว่ายังใช้ได้เงินไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : การงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าหนักใจ งานสะดวกราบรื่นดี เพื่อนร่วมงานทำงานด้วยกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแจ่มใส

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ถือว่าสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แต่อย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปตลอดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น