Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว สดชื่น สมหวัง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะได้ของขวัญเป็นของมีค่ามาอย่างไม่คาดคิด และอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรื่องของความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินภายในช่วงนี้ คาดหวังอะไรไม่ได้มาก เพราะว่ามีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมาก เพื่อเป็น การไม่ประมาทควรระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก แล้วจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้

การงาน (Work) : ท่านจะประสบความสำเร็จในการขยายกิจการออกไป ส่งผลดีต่อโครงการใหม่ ๆ มากจะมีผู้สนับสนุนและช่วยเหลือ และจะได้ไปศึกษาตามที่วางเป้าหมายเอาไว้

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมถือว่าดี แต่ควรหมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ