Horoscope

ความรัก (Love) : ใครที่มีความรักในช่วงนี้จะสมหวัง ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความสุข

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะหยุดชงัก ใช้จ่ายไม่คล่องมือแต่ก็ไม่ถึงกับขาดมือ เพียงแต่ว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดนานสักหน่อย

การงาน (Work) : ช่วงนี้การงานแจ่มใส มีพลังใจในการทำงานที่ดี ส่งผลให้งานที่ทำเป็นไปอย่างดีมีความสะดวกราบรื่น ควรจะทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะส่งผลให้ดีกับตัวเองมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): หมั่นออกกำลังกายให้มาก ๆ ดื่มน้ำบ่อย ๆ ระดังความดันโลหิตสูงด้วยก็จะเป็นการดี