Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้หวานแหว๋ว สดชื่น ดี มีความสุข ใคร ๆ เห็นก็อิจฉา

การเงิน (Money): กระแสการเงินของท่านจะมีสภาพคล่อง รายรับที่ได้มาในช่วงนี้จะได้มาจากการชำระหนี้ หรือการขายของใหญ่ ๆ

การงาน (Work) : ช่วงนี้มีความสำเร็จในนหน้าที่การงานดี แต่บางครั้งอาจจะมีงานที่ท้าทาย กดดัน ก่อให้เกิดการขัดแย้ง แต่ด้วยความที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านก็จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

สุขภาพ (Heath): ควรพักผ่อนให้มาก ๆ และควรระวังโรคไตไว้ให้ดี อาจเกิดโรคได้ ควรจะดูแลตัวเองให้มากขึ้น