Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาว หวานชื่น คนที่ยังเป็นโสดอยู่จะพบคนที่ถูกใจ ส่วนที่คิดจะแต่งงานก็ใช้เวลาในช่วงนี้เป็นเครื่องตัดสินใจ

การเงิน (Money): การเงินในระยะนี้จะได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ฝ่าย ทำให้การเงินมีสภาพคล่องตัว มีเครดิตดี

การงาน (Work) : ระยะนี้ท่านจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ส่วนโครงการต่าง ๆ ที่ทำก็จะประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ หากใครที่ชอบดื่มแอลกอฮอร์ขอให้ลดน้อยลง เพราะว่าโรคตับอาจจะมาเยี่ยม