Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมีปัญหาขัดแย้งกันนิดหน่อย ควรจะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ ส่วนผู้ที่มีครอบครัว ก็ควรจะทำความเข้าใจกันให้ดีชีวิตคู่จะได้ไม่มีปัญหา เพราะการไม่เข้าใจกันเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

การเงิน (Money): กระแสการเงินจะสะพัดดีตลอดในช่วงนี้ ส่วนใหญ่มักจะได้มาจากคู่ครองหรือหุ้นส่วน เป็นรายได้ที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะมีกำลังในการทำงานมากเป็นพิเศษ เรียกว่ามีกำลังใจ กำลังภายในในการทำงานมาก ๆ รวมไปถึงจะมีความสำเร็จทางการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานด้วย และบางครั้งอาจจะได้เดินทางไกล

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้อาจเป็นโรคได้ ควรหมั่นออกกำลังกายให้มาก