Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาวคึกคักมีความสุขดี ส่วนคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีการพลัดพรากจากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้คล่องดี รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการชำระหนี้ หรือไม่ก็จากหุ้นส่วนหรือคู่สมรส

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ของท่านจะประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้ท่านมีภาพพจน์ที่ดีกับบุคคลทั่วๆ ไปมีความสำเร็จทางสังคม และจะต้องออกงานสังคม องค์กรต่าง ๆ ด้วย

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังโรคภูมิแพ้ ที่ผิวหนัง อาจจะเกิดจากการไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลสุขภาพนั่นเอง