Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขดี โรแมนติกหวานชื่น ส่วนคนโสดก็จะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ แต่ขอให้ใจเย็น ๆค่อย ๆ ดูกันไปก่อนอย่ารีบร้อน

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี เงินจะได้มากจากความช่วยเหลือบุคคลอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายไว้บ้าง

การงาน (Work) : การทำงานร่วมกับคนอื่นจะส่งผลให้ผลงานของท่านโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นหากมีงานที่ต้องทำกับผู้อื่นขอให้ตั้งใจทำจะเป็นผลดีกับตัวท่านเอง และหากคิดจะลงทุน หรือขยายกิจการต่าง ๆ ก็ขอให้จัดการได้เลย

สุขภาพ (Heath): ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหมงานมากนัก และควรจะอยู่ในสายตาของแพทย์ เพราะอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหันได้