Horoscope

ความรัก (Love) : ในช่วงนี้ควรจะให้เวลากับความรักสักหน่อย เพราะว่าถ้าห่างหายไปก็จะทำให้เกิดปัญหาโต้แย้ง

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่อง บางคนอาจจะได้รับมรดกแต่เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ควรฟุ่มเฟือย หรืออาจจะได้เงินจากการซื้อขาย บ้าน ที่ดิน

การงาน (Work) : ถ้าคิดจะทำโครงการใหม่ ๆ ในช่วงนี้ขอให้เริ่มต้นได้เลยเพราะจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

สุขภาพ (Heath): พยายามออกกำลังกายสักหน่อยเพื่อตัวของคุณเอง อย่ากินอาหารจุบจิบเพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สบายได้