Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะต้องทำความเข้าใจอันดีต่อกัน หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกันเพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งได้

การเงิน (Money): จะโชคดีมากกว่าหนึ่งครั้ง จะได้เงินเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความมั่นคง และมีความภูมิใจในตัวเองที่มีความสามารถในการที่จะหาเงินเข้ามา

การงาน (Work) : อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งอาจจะต้องมีการกู้เงินและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะต้องทำงานหุ้นส่วนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดี ควรจะออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาจะช่วยได้มาก