Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักไม่ค่อยดีนัก จะหาความแน่นอนหรือชัดเจนไม่ค่อยจะได้ อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จะพบกับสิ่งตื่นเต้นอยู่เสมอ

การเงิน (Money): การเงินจะสะพัดไม่ขาดมือตลอดในช่วงนี้ และถ้าใครที่เล่นหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้กำไรดี เรียกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมด

การงาน (Work) : ช่วงนี้งานบางคนอาจจะล่าช้า หรือทำไม่เสร็จตามกำหนด และควรระวังในเรื่องคำพูดไว้ให้ดี เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่ก็ควรจะพักผ่อนคลายความเครียดบ้างจะเป็นการดี