Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขสดชื่นดี มีความเข้าใจ และเห็นใจกันมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะดีมาก จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยตลอดทั้งเดือนไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานซึ่งก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และถ้าหากใครยังศึกษาอยู่ก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาด้วย

สุขภาพ (Heath): สุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดี ควรจะออกกำลังกาย