Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้คึกคักดี คนที่ยังเป็นโสดอยู่จะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ อีกทั้งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่ถึงจะได้เงินช่วยเหลือมาก็ต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับบ้าน แต่ถึงอย่างไรการเงินก็มีไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ชีวิตการทำงานของท่านในช่วงนี้ถือว่าแจ่มใสดี และถือเป็นจังหวะที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งจะต้องมีการตัดสินใจ แต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลไปเพราะจะประสบความสำเร็จในการตัดสินใจ ส่งผลให้หน้าที่การงานดีขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพมีความสมบูรณ์แข็งแรงดี ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพไว้อย่างนี้ตลอดไป