Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขสดชื่น และสมหวังดี อีกทั้งผู้ใหญ่ คนใกล้ชิดก็ให้การสนับสนุนความรักของคุณดี

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอด มีเงินใช้ไม่ขาดมือ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการงานที่ประสบความสำเร็จ

การงาน (Work) : ระยะนี้จะต้องเข้าไปช่วยเหลือสังคมเด็ก ๆ ให้เจริญก้าวหน้า และโครงการที่ตั้งความหวังไว้ก็จะบรรลุผล มีความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): ระวังโรคภูมิแพ้ไว้สักนิด ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และควรควบคุมการกินอาหารไว้ด้วย เพราะอาจจะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารมาให้รำคาญใจ