News

โป๊ปฟรานซิสประชวร ปอดติดเชื้อเร่งนำส่งโรงพยาบาล   พระสันตะปาปาฟรานซิสทรง เสด็จเข้ารับการรักษาพระอาการติดเชื้อในพระปับผาสะ (ปอด) ในวันพุธ หลังจากมีพระอาการหายใจติดขัดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และจะทรงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเปิดเผยของสำนักวาติกัน  โฆษกของวาติกันมีแถลงการณ์ในช่วงบ่ายวันพุธ ยืนยันว่า พระสันตะปาปาฟรานซิสมิได้ทรงติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด แต่ทรงมีปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจและได้เสด็จไปโรงพยาบาลเพื่อทำการวินิจฉัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทรงติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปอด และต้องพักรักษาเป็นเวลาหลายวัน  ครั้งสุดท้ายที่ประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมีพระชนมายุ 86 ปี เสด็จรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นคือเมื่อปี 2021 โดยพระองค์ทรงพักรักษาเป็นเวลา 10 วันในครั้งนั้นหลังจากผ่าตัดลำไส้ขนาด 33 ซม.ออกไป เมื่อวัยเด็ก โป๊ปฟรานซิสทรงเคยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำบางส่วนของปอดข้างหนึ่งออกไปเนื่องจากการติดเชื้อ ส่งผลให้พระองค์ต้องตรัสเสียงเบาหรือกระซิบอยู่เป็นประจำ  ปัญหาด้านสุขภาพครั้งล่าสุดของพระองค์ทำให้เกิดคำถามถึงงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบปีของชาวคริสต์ที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วัน Palm Sunday ในวันอาทิตย์นี้ ไปจนถึงวัน Good Friday ศุกร์หน้า และวัน Easter Sunday ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เมษายน ซึ่งพระองค์จะทรงเป็นประธานในการกล่าวเทศนาและะพบปะคริสตศาสนิกชนในเทศกาลสำคัญนี้ด้วย  ที่มา: รอยเตอร์
แหล่งข่าวจาก